OMC Evinrude/Johnson "TURBOJET" борттық үлгі нөмірлері

90 HP 1994 90ЖЕРА Бөлшектерді сатып алыңыз    
90 HP 1995 90JEEOB Бөлшектерді сатып алыңыз    
           
115 HP 1994 115ЖЕРА Бөлшектерді сатып алыңыз    
115 HP 1995 115JEEOB 115TJEOA Бөлшектерді сатып алыңыз    
115 HP 1996 115TJEDB 115TJEDP Бөлшектерді сатып алыңыз    
115 HP 1997 115 тенге Бөлшектерді сатып алыңыз    

 

.

Тақырып бойынша Danetsoft және Дананг Пробо Сайекти шабыт Максимер